I tilegg til spor av Ulv  er det også stor aktivitet med Gaupe og Gjerv i området. Ulvesporene ble sett rett i utkanten av dyrkamark på inngjert innmarks beite. Sporene ble fulgt over et stort område så mistanken til hund er liten sporene forsvant til slutt opp på fjellet. Under ser vi først et bilde av det anntate Ulvesporet ,så Gaupe  og neders et bilde av Jerv . Det ser ut til at tetheten er stor med fredet rov vilt på Helgeland.