Lokallagsledere har fått følgende epost fra leder i Nordland Sau og geit.  E-posten er gjengitt her.

Hei 

Innspill til valgnemda i NSG skal sendes til Nordland Sau og Geit på denne epostadressa innen 25.nov kl.12.

Vedlagt ligger liste over styret og utvalg.  Minner også om årsmøte i Nordland Sau og Geit 21.og 22. februar 2015.

Sørg for å melde inn riktig epostadresse til oss.

Mvh  Ann Guro

Vedlegg