Dark Overlay

Fylkeslagsstyre Nordland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anne Kari Leiråmo Snefjellå Leder 997 04 391
Ketil Trongmo Nestleder 916 62 490
Hans Elling Angell Styremedlem 900 40 934
Ketil Are Edvardsen Styremedlem 466 37 027
Anders Nilsen Styremedlem 970 84 202
Bjørnar Sveli Kasserer 971 71 896
Linn Hege Engen Sekretær 476 65 959