Styre for perioden er valgt i årsmøte 27 februar 2021:

Leder:Anne Kari Snefjellå, tlf: 997 04 391, E-post: akar-sne@online.no 

Nestleder: Marit Langeland, tlf: 468 00 647, E-post: malang3@online.no

Styremedlem: Anders Nilsen, tlf , E-post: 

Styremedlem: Ketil Trongmo, tlf: 916 62 490, E-post: ktrongmo@online.no 

Styremedlem, geit: Hendry Edvartsen, tlf: , E-post

Sekretær: Nortura Linn Hege Engen, tlf 476 65 959, E-post: linn.hege.engen@nortura.no