Drifta av pelssaulaget har medført eit vesentleg løft av avlsarbeidet og breidda i semintilbodet. Kåringsdommarar og medlemmar får opplæring i dømming av pelseigenskapane. Laget har framforhandla eit vesentleg prispåslag for skinna. Laget er eit fint nettverk i produksjonen av slakt og skinn, livdyr, skinnomsetnaden, produksjon av fellar og andre bruksting, og i kunnskapsdeling.