Følgende krav gjelder for deltagelse:

Følgende krav gjelder for deltagelse:

1. Dette er et tilbud for medlemmer av Norsk pelssaulag, eventuelle nye medlemmer må ha betalt medlemskontingenten for 2018.

2. Pelssaulagets egne returskinnmerker skal benyttes (ikke slakteriets vanlige returskinnmerker). Har du igjen merker fra i fjor, kan disse benyttes.

3. Donnia Skinn BA sin følgeseddel skal være fullstendig utfylt (1 leveres med slaktebilen, 1 kopi sendes Terje Bakken og 1 kopi beholdes av eier)

4. Dyra må være slaktet innen 10 november for at en skal være sikker på at en skal få med skinna på den siste forsendelsen til Sverige som går ca 20 november.

 

Pelssaulagets egne returskinnmerker fås ved å sende e-post til: terje.bakken@nortura.no.

Ved bestilling skal oppgis også følgende:

Produsentnr,

navn,

fullstendig adresse,

antall skinn som det skal sendes returskinnmerker til (ikke be om flere enn du trenger),

og hvor mange leveranser som forventes i 2016.

Sammen med merkene får du Donna skinns følgeseddel, disse MÅ brukes. Donna skinns følgeseddel må følge med slaktebilen og en kopi av følgeskjema (eller et bilde av følgeskjema) må også sendes direkte til Terje Bakken e-post: terje.bakken@nortura.no. Uten denne kopien så øker risikoen for at skinna ikke kommer i retur og vi har ingen mulighet for å spore hvor der er. 

Vi oppfordrer også alle til å minne sitt slakteri om at dette er spesialberedning som er helt avhengig av at skinna ikke er skadet før beredning. Videre må skinna flatsaltes, de må IKKE trommelsaltes på slakteriet. 

Medlemstilbudet gir redusert pris på beredning gjennom pelssaulagets avtale med Donnia Skinn BA og reduserte kostnader gjennom felles forsendelse. Pelssaulaget tar i tillegg kr 10 per skinn som kommer i retur fra Donnia for å dekke utgifter. Tilbudet gjelder kun for beredning av medlemmenes egne skinn. Donnia vurderer om skinna klippes ned til 18 mm, 35 mm eller beredes med full lengde ut fra hva som gir best resultat, om ikke innsender har oppgitt andre ønsker.

Norsk Pelssaulag gir ikke noen garantier ift. ev. feil, og noen skinn kan bli skadet, enten under slakting eller under beredning.

Utlevering av skinn skjer etter mottatt betaling fra innsender, krav kommer per e-post.

For de som ønsker tradisjonell beredning av langhåra skinn anbefales å sende skinna til beredning hos Norske garverier.  Da benyttes slakteriets vanlige skinnmerker.