Her finner du følgeseddelen: Følgeseddel

Lever 3 kopier av følgeseddelen ved sending av dyra.  

Du må også benytte Norsk pelssaulags skinnmerker som kjøpes gjennom OS-ID.