Ynskjer du å vera med på ordninga med felles bereiing i Sverige? I så fall må du hugse å bestille dei oransje returmerke frå OS ID. (Os id kallar dei signalmerke). Gjer det i dag, det blir fort haust og slakting, og då er det for seint. Her er link til sida: OS ID: Bestill Combi Signal-merker når du bestiller de vanlige øremerkene

Dersom du ynskjer skinna i retur og bereidde ved anna berederi, til dømes Granberg Garveri, så bestiller du raude signal-/returmerke.

Se informasjon under tema "skinnberedning", ikkje alle typar skinn er egna som returskinn.