Om dømming

Hvordan en dømmer de ulike egenskapene ved flokkbedømming og kåring av pelsaulam er nærmere beskrevet i et notat, siste versjon er dater 12.8.2019:  DØMMING AV PELSEIGENSKAPANE HOS NORSK PELSSAU 2019. 

Flokkbedømming kan du gjøre selv på din egen flokk om du har gått på et krus for å lære om dømming. Pelssaulaget arrangerer kurs etter behov. Alternativt kan du kontakte en av de som har fått grundig opplæring i det relativt nye dømmesystemet og som kan ta på seg dømming. Disse  finner  du på lista over landsommere: Landsdommere 

Minstekrav til pelsegenskaper og indeks for kåringsværer fastsettes av avlsrådet .

Lokk og fargemal

Pelssaulaget har laget en "Lokk og fargemal" som er til hjelp ved dømming. Malen kan bestilles fra Jan Sandblost: e-post: sandblost@oppdal.com. Hvordan du skal bruke malen finner du her:

 Bruk av lokk- og fargemal.  

Eksempler på dømmeskjema: Dømmeskjema

O-indeks, krav til dømming og avlsarbeid 

Denne linken fører til et medemsskriv om avslarbeid og hva som kreves av dømming for å få beregnet o-indeks:  Medlemsskriv