Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Januar 2021
Ma Ti On To Fr
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Medlemsmøte og ullinnsamling

11.03.2020 | Skrevet av Jon Stumberg

På grunn av situasjonen rundt Korona viruset må medlemsmøtet 23/3 avlyses.

Ullinnsamlingen gjennomføres som planlagt, men det settes inn noen ekstra tiltak:

De som leverer ull skal unngå håndhilsing og nærkontakt. Det blir av myndighetene anbefalt en avstand på 1 meter mellom personer.

Hver bonde leverer sin egen ull til lastebilen.

Sjåføren fører selv papirene, dette for å minske kontaktpunktene (eks, kulepenn og registreringsark) jfr Norturas egen melding vedrørende bondens fritak fra kvitteringsplikten ved henting av dyr.

Dette vil medføre at det tar noe lenger tid, men dette er for å trygge den enkelte bonde og sjåføren så mye som mulig. Vær derfor nøye med å møte opp i rett tid slik at dette går så effektivt som mulig.

Hver enkelt må vurdere sin egen situasjon mtp om man er i en risikogruppe eller kan være en smittebærer. Det er viktig at også vi tar ansvar i den pågående dugnaden for å hindre smittespredning, og det er viktig at den enkelte bonde nå holder seg frisk - spesielt i den tiden vi nå går inn i.

ØSGs leder har følgende melding til medlemmene:

"Jeg oppfordrer som leder at alle nå følger sin smittevernplan og tenker ekstra nøye på hvordan og hvem man slipper inn i fjøset. Alle ting og flater fremmede tar på er en potensiell smittekilde. Vær nøye med håndvask o.l."

Arild Johansen

Leder ØSG

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vi arrangerer medlemsmøte mandag 23/3 kl 19 i Moss kommunes lokaler i Larkollveien 9, 1570 Dilling. Kveldens tema er e-læringskurset for småfeholdere.

Det blir ullinnsamling i Sarpsborg og Askim onsdag 18/3.

 

  

 

ØSG inviterer til medlemsmøte mandag 23/3 2020 kl 19.00

I Moss kommunes lokaler i Larkollveien 9, 1570 Dilling (nabolokalet til gamle Rygge kommunes rådhus).

 

 

Tema for kvelden er e-læringskurset for småfeholdere

 

Ny dyrehelseforskrift stiller strengere krav til saue- og geiteholdere. Fra 01.01.2020 er det krav om at alle som driver med næringsrettet dyrehold må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse, i tillegg til smittevernplan.

Mattilsynet skriver på sine nettsider:
Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker.

Hvem gjelder kravet for?

Mattilsynet skriver:
Alle som driver et næringsrettet dyrehold må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse.

Næringsrettet dyrehold er hold av storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe i en virksomhet som mottar produksjonstilskudd og / eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig.

Unntak fra kravet

Du trenger ikke å gjennomføre kurs dersom du kan dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere. Du må likevel ha en smittevernplan som er en del av kurset.

Hva betyr dette i praksis?

I praksis betyr dette at du må ha gjennomført et kurs i dyrehelse. Dersom du nettopp har startet et næringsrettet dyrehold må du gjennomføre dette kurset i løpet av det første året du driver med dyr. 

Animalia har utviklet et e-læringskurs om dyrehelse og smittevern for produsenter. Det lanseres artsvise moduler for storfe, sau, geit, svin, fjørfe og kamelider fortløpende ettersom de ferdigstilles. Produsentene får et utkast til egen smittevernplan etter gjennomført kurs i tillegg til kursbevis.

Her finner du link til e-læringskurset om dyrehelse på Animalia sine sider:

E-læringskurs: dyrehelse og smittevern hos storfe og sau

Vi samles i møtelokale hos Rygge kommune. Her får vi låne PCer og har tilgang til internett. Hver enkelt gjennomgår kurset hver for seg, men vi vil ha anledning til å hjelpe hverandre dersom det trengs. Det vil være medlemmer av styret til stede som har gjennomført kurset tidligere. Hver enkelt må betale for sitt kurs, ha med deg bank- eller kredittkort for betaling. Her er en lenke til informasjon om kurset https://www.animalia.no/globalassets/kurs-og-opplaring---bilder-og-dokumenter/veileder-for-palogging-dyrehelse-og-smittevern.pdf.

 

ØSG står for enkel bevertning.

 

Ønsker du å være med på møtet melder du deg på til Jon, post.stumberg@gmail.com innen 19/3. Vi setter et minsteantall på 8 deltakere for å gjennomføre møtet.

 

 

Vel møtt! Hilsen styret.

 

 

 

 

Ullinnsamling              

 

ØSG koordinerer ullinnsamling til Nortura/Norilia onsdag 18. mars.

 

Det blir to leveringspunkter:

 

Nortura Sarpsborg kl 17.30-18.30

Lastested vil bli i nærheten av hovedporten på Nortura Sarpsborg. Kjør ca 100 m forbi porten, i retning elva/Felleskjøpet. Morten Østby er kontaktperson her. Ved spørsmål kan Morten nås på telefon 48 20 09 68.

 

Felleskjøpet Askim kl 20.00-21.00

Lastested vil bli på plassen foran Felleskjøpet. Arild Johansen er kontaktperson her. Ved spørsmål kan Arild nås på telefon 95 11 99 82.

 

Ulla pakkes i papirsekker (småsekker) som knytes godt igjen med teip, strips tau el. men ikke bruk ståltråd. Merk alle sekkene tydelig med medlemsnummeret fra Nortura. Merk gjerne også noen av sekkene med navn og telefonnummer. Bruk vannfast tusj.

 

Møt opp i rett tid slik at sjåføren slipper unødig venting.

 

 

Hilsen styret.

 
 
Østfold Sau og Geit Org. nr.: 
Leder: Arild Johan Johansen.
Tlf: 95 11 99 82
E-post: sankerenmcwell@hotmail.no