Vi snakker først om beiting på dyrka mark og hvordan en oppnår best mulig resultat ved denne type beiting. Deretter tar vi turen til Torkelsrud hvor vi ser på kulturbeiter og hvordan en bruker disse med best mulig resultat.  

  • Når bør dyra slippes på beite?  

  • Hvordan kan vi stelle beitene 

  • Parasittbehandling - når og hvorfor?  

  • Når bør lammene tas fra søyene og settes på bedre beite? 

Servering av grillmatTa med egen stol. Velkommen! 
 
 
Noen aktuelle datoer for høsten: 
Værkåring søndag 18. september 
Klippekurs 23-25 september  

 

Denne informasjonen blir også sendt alle medlemmer av ØSG pr brev.