Medlemmer får møtepapirer i posten. I tillegg til behandling av årsmøtesaker vil Ivar Grimstad orientere litt om sin drift og bruk av mobilslakt.