Etter årsmøtet er tema beitebruk. Runde Sandklev gir råd om beiting og stell og bruk av beiter.

Bevertning.

Vi ønsker alle medlemmer i ØSG velkommen til årsmøtet.