ØSTFOLD SAU OG GEIT
Avlsarbeidet på sau i Østfold
Torsdag 16 .oktober kl.19:00 arrangeres det møte for interesserte på 
Nortura Sarpsborg
Temaer:
Vi få besøk i fra Sauekontrollen sentralt som vil gå igjennom den 
NYE SAUEKONTROLLEN
- en enklere noteringshverdag
- god oversikt over besetningen din
- registreringer 
- rapporter
Anne Grete Stabekk i fra NSG ser på avlsarbeidet i Østfold
- hvilke muligheter har du til å drive avlsarbeide i din besetning?
- hvordan kan du forbedre avlsnivået på dyra dine?
Ta gjerne med deg høstlista i Sauekontrollen, hvis du er medlem

Seminkatalogen for sau 2014