ØSTFOLD SAU OG GEIT
Høstmøte!
Torsdag 30.oktober kl.19:00 arrangeres det høstmøte på Nortura
Rakkestad (Prior)store møterom.
Tema: Byggløsninger og innredninger
Tore Krogsveen er ansatt i Fjøssystemer og vil gi oss en innføring i bygninger 
og innredninger til sau.
Kanskje tenker du nybygg?
Trenger du restaurrering av fjøset ditt?
Er innredningen på tide å skifte ut?
Det blir tid til å stille spørsmål.

 

ØSG har kjøpt inn ullsekker for salg. 
Disse lagres hos Morten Østby, Ise og kan bestilles på 
tlf. 482 00 968, for eventuell levering på møtet.

 

Det vil bli fostertelling til vinteren i Østfold.
Påmelding til Anne Grete Stabekk mobil 902 01 429, e- post ags@nsg.no                                               Opplysninger du må oppgi:
Navn, adresse, mobil, antall sau

Velkommen til en lærerik fagkveld med bevertning på Nortura Rakkestad
Enkel bevertning
Med hilsen 
Styret i Østfold Sau og Geit
Fjøssystemer