Det nærmer seg høsten igjen og tid for å kjøpe inn vær til årets parringssesong. Væren betyr mye for både hvordan neste års lammeslakt blir, og hvordan avlsmaterialet i søyene dine blir i fremtiden.
Grunnet årets tørke er lammeslakten allerede godt i gang, og produsenter unngår å holde på flere lam enn nødvendig. Det er derfor viktig at en bestiller værlam så raskt som mulig slik at en ikke risikerer å stå uten vær i parringen. Ønsker du en oversikt over hvem som pleier å stille værlam av hvilke rase kan du kontakte sekretær Maria på tlf 411 79 811 eller epost tvemar at gmail . com.

 

Kåringsskue 23.09.18

Det vil i år arrangeres kåringsskue for værlam i Hamnehagen på Momarken søndag 23. september kl 10. Oppmøte for dyreholdere 09.30! Dyr som kommer etter bedømmingen starter vil bli avvist.

Du kan melde på dyra på følgende måter:
- Til Vinni Foss, 3550 Gol, mobil 99022805 eller vinni.foss@nortura.no. Husk å oppgi individnummer på dyra du vil stille
- På nett: www.saueavl.nsg.no. Denne åpner 14 dager før kåringen.

Påmelding senest 2 dager før kåringsdagen, innen 21. september.

Oversikt over registreringsfrister og indekskjøringer finner du på nsg.no eller på forsiden i Sauekontrollen. Bedømmingsskjema blir skrevet ut på stedet.

Kåringsavgift er kr. 150,- pr kåra lam.

Det informeres om at det er anledning til å søke om refusjon av en del av utgiftene til kjøp av semin, ØSG krever da kopi av faktura fra NSG Semin vedlagt søknaden. Det er et krav at man stiller dyr av rasen til kåring.

OBS! Besetningen må ha registrert høstvekter, disse rapporteres enten til rådgiver i Sauekontrollen eller legges inn i Sauekontrollen av bonden selv.

Krav for O-kåring av værlam:
Det vil ikke dispes for o -indekskravet på rasen NKS. Ved kåring brukes den siste utregnete indeksen, minimum 115.

Kåringsregler, rasebeskrivelser og værindekser finner du på nsg.no. Dyr av raser som ligger under Genressurssenteret må være rasegodkjent før kåring.

Indekser for egen buskap finner du i Sauekontrollen, ta eventuelt kontakt med rådgiver i ditt område.

 

Mattilsynet krever:
Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes adskilt.
Dyrene vil bli innkvartert direkte i egen binge og bli stående i sin egen binge under bedømmelsene.
Dyra skal ha tilgang til vann hele dagen.
Dommere vil forflytte seg fra binge til binge og skifte mellom hver besetning.

OBS! Ingen dyr forlater utstillingsplassen før alle er bedømt og skuet avsluttes.

 

Praktisk gjennomføring av kåringen:

Kåringsutvalget for sau ber om at hver besetning som stiller til kåring tar med antall grinder som dekker behovet for egne dyr til bruk under bedømmelse av lammene (av smittehensyn), vann og vannbøtte. ØSG stiller med strø til bingene.

Alle besetninger som melder værer til kåring må stille en person som håndterer egne dyr under bedømmingen.

Resultatet av værlamkåringa blir lagt ut på nett under nsg.no.

Man kan også ringe sekretær Maria, tlf 411 79 811 for å få informasjon. Det er viktig at værene blir omsatt så raskt som mulig slik at de ikke går til slakt.

Rådgivende priser (fra Avlsrådet høsten 2017) for kåra værlam er:

kr. 3100,- og kr. 50,- pr. poeng over 115 i O-indeks

Smårasene har veiledende priser fra sine raselag.

Det vil serveres enkel grillmat og selges brus, ta med stol, bruspenger og kaffe.

Vi ønsker utstillere, kjøpere av kåra værlam og andre interesserte velkommen til en trivelig sauedag!