Som i fjor vil værlamkåringa foregå i Høieveien 313, 1880 Eidsberg. 2,5 km vest for Lekum Mølle, kjør forbi Thomas Åle og opp til et kryss hvor det ligger en rødt redskapshus på venstre side.

Det vil kunne utføres O-kåring av NKS og Spæl, kåring av Pelssau, Suffolk, Blæsa, Texel, Nor-X, Charollais og Gammalnorsk Spælsau.

Påmelding skjer på en av følgende måter:
Enten til Vinni Foss, mobil 99022805 eller vinni.foss@nortura.no.
Dette må oppgis:

  • Individnummer

Eller på nett, gå inn på www.saueavl.nsg.no, velg Logg inn (kåring) i menyen på venstre side og meld selv på der. Påmeldingen her åpnes 10. September.
Flott om påmelding kan gis senest 2 dager før kåringsdagen, innen 16. september!

Kåringsavgift er kr. 150,- pr stilte lam. Det informeres om at det er anledning til å søke avlsutvalget om refusjon av en del av utgiftene til kjøp av værsæd fra NKS, spæl og pelssau. ØSG krever da kopi av faktura fra NSG semin vedlagt søknaden.

Høstvekter må legges inn på Sauekontrollen innen 12. september for å kunne kåres og for å komme med på indekskjøringa S3.

Reglene for kåring av værlam fornyes i år og er ikke publisert i skrivende stund, se nsg.no for oppdatering når kåringen nærmer seg, eller kontakt sekretær i ØSG. Indekser i din egen buskap kan du hente fra Sauekontrollen, ta eventuelt kontakt med rådgiver i ditt område. Regler for kjøttkåring ligger også på nsg.no

Mattilsynet krever:
Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes adskilt.
NB! Besetninger fra andre distrikter enn Indre Østfold trenger ikke lenger veterinærattest for å kunne stille.

Dyrene vil bli innkvartert direkte i egen binge og bli stående i sin egen binge under bedømmelsene.
Dommere vil forflytte seg fra binge til binge og skifte plastsokker.
Ingen forlater utstillingsplassen før alle er bedømt og skuet avsluttes.

Praktisk gjennomføring av værlamskåringa:

Kåringsutvalget for sau ber om at hver besetning som stiller til kåring tar med antall grinder som dekker behovet for egne dyr til bruk under bedømmelse av lamma(av smittehensyn) og vannbøtte.

Alle besetninger som melder værer til kåring må beregne og stille en person som hjelpemannskap under skuet.

Resultatet av værlamkåringa i år vil bli lagt ut på internett under nsg.no, Østfold.

Man kan også ringe sekretær Maria Tveiten Geber, mobil 411 79 811 og få informasjon.

En del eiere stiller ikke mange flere værlam enn det som er forhåndsbestilt, derfor kan det være lurt å kontakte eiere før kåringen slik at du sikrer deg et kåra værlam til høsten.

Det er viktig at værene blir omsatt så raskt som mulig slik at de ikke går til slakt.

Rådgivende priser (fra Avlsrådet) for kåra værlam er:

 kr. 3100,- og kr. 40,- pr. poeng over 150.

 

Det vil serveres pølse i brød/lompe og selges brus(ta med bruspenger). Ta også med en stol og sitte på og kaffe hvis det ønskes.

 

Vi ønsker utstillere, kjøpere av kåra værlam og andre interesserte velkommen til en trivelig sauedag!