Sted: Tangeland Gård, Trygve Gulbranssens vei 185, 1880 Eidsberg

I samarbeid med Østfold Gjeterhundlag inviterer vi til medlemsmøte hvor vi ser på hvordan vi kan nytte gjeterhunden i det praktiske arbeidet med sauen i hverdagen. 
Vi får blant annet se hvordan vi kan bruke gjeterhund til å samle sau på beite, flytte sau mellom beiter, få sau av og på henger eller inn i kve, dele og sortere en flokk med dyr, ved snyltebehandling og til å skille enkeltdyr fra flokken. Kve, hvor stort og hvordan bør det settes opp for enklest samling av dyr. Trening av gjeterhunden.

 
Det blir også mulighet for spørsmål og en prat med erfarne gjeterhundfolk rundt trening og hjelp til arbeid.
Blir det dårlig vær trekker vi innendørs.

Ta med stol, vi fyrer opp grillen for enkel servering.