Ullinnsamlingen gjennomføres som planlagt, men det settes inn noen ekstra tiltak:

De som leverer ull skal unngå håndhilsing og nærkontakt. Det blir av myndighetene anbefalt en avstand på 1 meter mellom personer.

Hver bonde leverer sin egen ull til lastebilen.

Sjåføren fører selv papirene, dette for å minske kontaktpunktene (eks, kulepenn og registreringsark) jfr Norturas egen melding vedrørende bondens fritak fra kvitteringsplikten ved henting av dyr.

Dette vil medføre at det tar noe lenger tid, men dette er for å trygge den enkelte bonde og sjåføren så mye som mulig. Vær derfor nøye med å møte opp i rett tid slik at dette går så effektivt som mulig.

Hver enkelt må vurdere sin egen situasjon mtp om man er i en risikogruppe eller kan være en smittebærer. Det er viktig at også vi tar ansvar i den pågående dugnaden for å hindre smittespredning, og det er viktig at den enkelte bonde nå holder seg frisk - spesielt i den tiden vi nå går inn i.

ØSGs leder har følgende melding til medlemmene:

"Jeg oppfordrer som leder at alle nå følger sin smittevernplan og tenker ekstra nøye på hvordan og hvem man slipper inn i fjøset. Alle ting og flater fremmede tar på er en potensiell smittekilde. Vær nøye med håndvask o.l."

Arild Johansen

Leder ØSG

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vi arrangerer medlemsmøte mandag 23/3 kl 19 i Moss kommunes lokaler i Larkollveien 9, 1570 Dilling. Kveldens tema er e-læringskurset for småfeholdere.

Det blir ullinnsamling i Sarpsborg og Askim onsdag 18/3.