Program:

 

- Ute -

Vi har invitert to leverandører av gjerder som vil vise sitt tilbud av gjerder, med hovedvekt på rovviltavvisende gjerder. De vil presentere sine firmaer, deres tjenester og hvilke typer produkter de leverer. Med fokus på typer netting, strømtråd, stolper og montering.

 

18.30               Velkommen

 

18.35               HT Gjerder Østfold og Akershus AS v/ Jon Stabekk

 

18.55               Agrimex AS v/Johan Ragnar Ness og montør Sven Arne Lislegaard

 

- Inne -

 

19.15               Servering

 

20.00               Hvordan planlegge et rovviltavvisende gjerde? Hvilke faktorer påvirker prisen? v/ Jon Stabekk

 

20.30               Hvilke strategier bør vi ha for beiting på inngjerdede områder? Når skal vi gjøre beiteslipp - på dyrkamark, på kulturbeiter, i skog og utmark? Når bør dyra bort? Hva påvirker kvaliteten på beitene? Hvordan fordeler vi beitene best gjennom sesongen? v/ Maren Holthe, Nlr Øst

 

21.55               Avslutning

 

 

 

Av hensyn til den pågående koronapandemien vil vi gjennomføre noen tiltak:         

 

  1. Navn på alle deltakere blir notert i tilfelle et behov for sporing i etterkant
  2. Vi desinfiserer hendene før vi går inn i lokalet
  3. Inne (og ute) holder vi god avstand til hverandre
  4. Maten blir servert kuvert vis
  5. Har du symptomer på korona – bli hjemme

 

På grunn av bevertningen ønsker vi påmelding innen mandag 22/6. Gå enten inn på ØSGs facebookside og trykk «skal» på arrangementet, eller send en epost til Jon, post.stumberg@gmail.com (evt telefon 93659001).

 

Møtet er åpent for alle småféholdere i Østfold.

 

 

 

 

Vel møtt! Hilsen styret.