Lykkes du med grovfôrdyrkinga? Er fôret du kjøper godt nok?
Håvard Kingsrød, produktsjef plantekultur i Felleskjøpet, vil ta for seg dyrking av fôr til sau.

Temaer han kommer innom er:
Valg av grasarter og frøblandinger
Metoder for såing av eng og beite
Høsting og høstetidspunkt
Pakking og konservering
Ensilering
Fôrprøver og fôrplanlegging

Møtested er ikke helt avklart enda, men det blir i Sarpsborgområdet. Medlemsinfo kommer i posten.