Ullinnsamlingsordningen i fylket endres nå slik at det blir likt som resten av landet. Det betyr at det IKKE lenger skal settes igjen ullsekker på lageret på slakteriet i Sarpsborg, men en må komme når bilen er der. Sekkene som allerede står der vil bli lesset og tatt med denne gangen før lageret blir stengt, men vi ber om at ikke flere leverer dit.

Har en ikke anledning på gitt tidspunkt oppfordrer vi folk til å være litt fleksible og gjerne ta med naboens sekker også.

Det vil ikke bli mulighet for ullevering igjen før en gitt dato på våren, denne avklares etter nyttår.

 

Ullinnsamlingen for høsten blir altså
mandag 27.11.17 kl 17.30 til 18.30 rett utenfor Nortura Sarpsborg. Bilen står der til alle er ferdig å lesse. Har du spørsmål kontakter du sekretær i ØSG på tlf 411 79 811.