Dark Overlay

Fylkeslagsstyre Østfold Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Grete S. Stokstad Leder 922 93 830
Monica Tegler Styremedlem 990 25 445
Ingvar Seeland Styremedlem 915 63 514
Arild Johan Johansen Styremedlem 951 19 982
Helene Gabestad Kasserer 928 12 723
Jon Stumberg Sekretær 936 59 001