Fylkeslagene skal velge en utsending for hvert påbegynt 300 medlemmer. Likevel skal alle fylker ha minst 2 utsendinger.

Lokallagene avholder sine årsmøter innen utgangen av januar.

Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen utgangen av februar.