Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2021
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Medlemskap og kontingenter

Medlemskap
Medlemskap i NSG er direkte og personlig og er knyttet opp mot lokallag og fylkeslag. Men enkeltpersoner kan også stå som direkte medlemmer i NSG.

Plikter
Gjennom medlemskap i NSG må alle følge vedtak som organisasjonen gjør i samsvar med lovene. Medlemmer skal ta imot valg og oppgaver gjort av landsmøtet og årsmøtene i fylkes- og lokallaga, og arbeide for organisasjonens formålsparagraf. Det kan nektes gjenvalg for like lang periode som man har fungert i tilsvarende eller andre verv.

Medlemskontingent

Landsmøtet, vekselvis representantskapsmøtet i mars i år det ikke er landsmøte, fastsetter kontingent for kommende år.

Personer som er knyttet til samme bruk som et hovedmedlem kan betale redusert kontingent, husstandsmedlem.

Ved deltaking i samdrift må deltakerne som vil være medlem betale kontingent ut fra dyretallet i samdrifta delt på deltakernes eierandel.

Abonnenter/støttemedlem med medlemsblad betaler samme kontingent som hovedmedlem under 50 dyr.

Landsmøtet/representantskapsmøtet gjør vedtak om fordeling av kontingent mellom sentralleddet, fylkes- og lokallaga.

Årlig medlemskontingentfaktura sendes ut sammen med blad nr 6 året før og forfaller 1. januar.

Satser og fordeling av medlemskontingenten mellom lagsleddene gjeldende fra 2020  (vedtatt i landsmøtet i mars 2019):

 

  Ho.medlem
under 50 dyr
Ho.medlem
over 50 dyr
Husstands-
medlem
Støtte-
medlem
*)Æres-
medlem
Lokallag 255 280 180 180 0
Fylkeslag 365 390 140 140 0
Landslag 680 1130 180 180 500
Sum 1300 1800 500 500 500

*) Kontingenten for æresmedlemmer betales av fylkes- eller lokallaget.

Refusjon til lokal- og fylkeslagene utbetales fra NSG sentralt etter 01.07.
Innmeldinger etter 01.07 faktureres til medlemmet med halv kontingent ut året og det gis ikke refusjon på den halve kontingenten.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70