Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Oktober 2020
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
1213141516 17 18
1920 21 22232425
262728293031  
       

Samarbeidspartnere

Fkt-prosjektet
NSG, NB og NBS samarbeider om et beiteprosjekt som har fått navnet FKT-prosjektet (forebyggende og konfliktdempende tiltak). Prosjektet er finansiert av midler fra Miljødirektoratet. Prosjektlederen har kontorsted i NSGs lokaler på Ås.

Prosjektleder kommer med månedlige oppdateringer fra FKT-prosjektet. Disse blir formidlet til organisasjonenes medlemmer via hjemmesidene til de tre organisasjonene.

Prosjektet har til nå fungert som et viktig og nyttig kontaktpunkt for de tre eierorganisasjonene. Med dette kontaktpunktet har man, med styringsgruppa som forum, diskutert ulike problemstillinger og kommet fram til forente uttalelser i forbindelse med høringer på forskrifts- og lovendringer og andre aktuelle saker. I tillegg har prosjektet vært kontaktpunkt ut mot fylkeslag og beitelag som har saker å spille inn i rovviltspørsmål.

Avtaler om ullinnsamling
Både NSG og ullmottaksstasjonene til Nortura/Norilia og Fatland Gjestal Ull AS er opptatt av at innsamling/-transport og klassifisering av ull skjer på en mest mulig rasjonell måte. Fokus på en rasjonell ullhåndtering vil sikre et lavt kostnadsnivå og best mulig oppgjørspris til produsent.Med utgangspunkt i dette har NSG inngått samarbeidsavtaler om inntransport av ull både med Nortura/Norilia og Fatland Gjestal Ull AS.

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell rettshjelp. Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.

NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med tre firmaer. De to advokatfirmaene Kindem & Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agder-fylkene og Telemark som dekningsområde.

Ut over tjenester for enkeltmedlemmer belyser også disse samarbeidspartene aktuelle problemstillinger gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og kurs, dersom dette skulle være ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og mange opplever at sakene løser seg allerede her.

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S/ SRadioen
Sikringsradioen har fått nytt varemerkenavn – SRadioen.

SRadioen er et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har årlig ca. 5 møter. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 %. Sikringsradioen har egen hjemmeside sikringsradioen.no.

NSG prioriterer høgt arbeidet med sikringsradioen og ser dette som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringa. Beitenæringen er et stadig viktigere satsningsområde for Sikringsradioen framover, og det er et godt samarbeid med beite- og sankelag omkring i landet.

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70