Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Oktober 2020
Ma Ti On To Fr
   1234
567891011
1213141516 17 18
1920 21 22232425
262728293031  
       

Tillitsvalgte i NSG

Landsmøtet er lagets øverste styrende organ og velger representantskap og styre. Styret oppnevner igjen ulike råd og utvalg (RNU)

 • Styret
  Styret i NSG velges på Landsmøtet som holdes annet hvert år.
 • Fylkeslag i NSG
  NSG har fylkeslag i alle fylker utenom Oslo. Fylkesstyrene og lederen, for ett år av gangen, velges på fylkeslagenes årsmøter. Det er ulik praksis fra fylke til fylke når det gjelder fylkessekretærene. De fleste er tillitsvalgte, men det er ikke et krav. Enkelte fylkessekretærer er engasjert og finansiert gjennom ulike samarbeidsordninger, blant annet med slakteriene.
  Tillitsvalgte må være aktive betalende medlemmer av NSG, med unntak av fylkessekretærer engasjert og finansiert av andre.
 • Representantskapet
  Represenrantskapet i NSG består av lederne i alle fylkeslag, ordfører, varaordfører, samt 3 geiterepresentanter og 1 gjeterhundrepresentant som er valgt av Landsmøtet.
 • Rådgivende organ
  Styret i NSG utpeker leder og medlemmer i rådgivende organ (RNU), som styret og organisasjonen trenger for å utøve de oppgavene som skal løses. Styret i NSG fastsetter instruks for RNU. Dette blir gjort med hjemmel i §11 pkt. g i lagslovene. Der heter det at styret skal: ”oppnemne dei råd og utval som styret meiner er naudsynte. Det skal gjevast instruksar og rammer for arbeidet i råda/utvala”.

  NSG har følgende rådgivende organ:

  1. Avlsrådet for sau
  2. Fagrådet for geit
  3. Utmarksrådet
  4. Gjeterhundrådet
  5. Ull- og klipperådet
  6. Team Ung
  7. Markedsrådet

 

 

 
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no                
Org. nr.: 970 134 808
Besøksadresse Moerveien 2A               
N-1430 Ås
Postadresse Postboks 104                
N-1431 Ås
Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70