Representantskapet velges av årsmøtet og består av:

Ledere i alle fylkeslaga

Ordfører:
Ragnhild Sæle
Jølstravegen 1652
6847 Vassenden
Tlf: 416 33 342
E-post: ragnhild.sele@enivest.net

Varaordfører:
Arvid Wold
Jarntlandsvegen 3353, 7660 Vuku
Tlf: 412 45 659
E-post: sulstua@gmail.com

3 geiterepresentanter:

Even Steinlien
Løkvollveien 216, 9144 Samuelsberg
Tlf: 938 30497
E-post: evensteinlien@hotmail.com

André Kristoffersen
Beiardalsveien 1727, 8114 Tollå
Tlf: 416 39 765
E-post: andrek2@online.no

Eli Folven
Strynevegen 2833, 6798 Hjelledalen
Tlf: 901 78 282
E-post: elifolven@hotmail.com

Vararepresentantene (i nummerrekkefølge) til de direktevalgte geiterepresentanene:
1. Jon Kåre Løvoll, 6215 Eidsdal
2. Anne Helene Haugen, 2680 Vågå
3. Eva Kristin Fjørstad, 6200 Stranda

Årsmøtevalgt gjeterhundrepresentant:
Arvid Årdal

Hålandsvegen 250, 4360 Varhaug
Mobil: 911 52 104
E-post: aarvidardal@gmail.com

Vararepresententant: Øystein Hadland, 4580 Lyngdal