Representantskapet velges av Årsmøtet og består av:

Ledere i alle fylkeslag

Ordfører:
Ragnhild Sæle | Jølstravegen 1652, 6847 Vassenden
Tlf: 416 33 342 | E-post: ragnhild.saele@enivest.net

Varaordfører:
Aslak Snarteland | Birtedalsvegen 137, 3870 Fyresdal
Tlf: 907 63 452 | E-post: snartis@yahoo.no

Geiterepresentanter:
1.  Kirsti Sandland |
 Kvålsgrend 66 B, 3891 Høydalsmo
Tlf:  905 24 049 | E-post: svnora@online.no
2. André Kristoffersen | Beiardalsveien 1727, 8114 Tollå
Tlf: 416 39 765 | E-post: andrek2@online.no
3. Mariell Solli Sørensen | Skogsfjordveien 1415, 9130 Hansnes
Tlf: 974 83 532 | E-post: mariell.solli@live.no

Vararepresentanter direktevalgte geiterepresentanter (i nummerrekkefølge):
1. Jon Arvid Vassbø | 4389 Vikeså
2. Jon Kåre Løvoll | 6215 Eidsdal
3. Eva Kristin Fjørstad | 6200 Stranda

Årsmøtevalgt gjeterhundrepresentant:
Arvid Årdal | 
Hålandsvegen 250, 4360 Varhaug
Mobil: 911 52 104 | E-post: arvidardal@gmail.com

Personlig vara til direktevalgt gjeterhundrepresentant:
Torkjel Solbakken | 2686 Lom