Representantskapet velges av Årsmøtet og består av:

Leder i alle fylkeslag

Ordfører:
Ragnhild Sæle | Jølstravegen 1652, 6847 Vassenden
Tlf: 416 33 342 | E-post: ragnhild.sele@enivest.net

Varaordfører:
Aslak Snarteland | Birtedalsvegen 137, 3870 Fyresdal
Tlf: 907 63 452 | E-post: snartis@yahoo.no

Geiterepresentanter:
1.  Kirsti Sandland |
 Kvålsgrend 66 B, 3891 Høydalsmo
Tlf:  905 24 049 | E-post: svnora@online.no
2. André Kristoffersen | Beiardalsveien 1727, 8114 Tollå
Tlf: 416 39 765 | E-post: andrek2@online.no
3. Eli Folven | Strynevegen 2833, 6798 Hjelledalen
Tlf: 901 78 282 | E-post: elifolven@hotmail.com

Vararepresentanter direktevalgte geiterepresentanter (i nummerrekkefølge):
1. Jon Kåre Løvoll | 6215 Eidsdal
2. Anne Helene Haugen | 2680 Vågå
3. Eva Kristin Fjørstad | 6200 Stranda

Årsmøtevalgt gjeterhundrepresentant:
Arvid Årdal | 
Hålandsvegen 250, 4360 Varhaug
Mobil: 911 52 104 | E-post: aarvidardal@gmail.com

Personlig vara til direktevalgt gjeterhundrepresentant:
Jørgen Bjørkli | 9050 Storsteinnes