Gå til Biocontrol sin web for å se avlesninger på saltsteinsavleserene. Avleserene er merket med navnene nedenfor også hos biocontrol, og vil tilhøre gruppe 2 som i fjor.

Avlesernummer Plassering Ansvarlig
SS 004 Samtjønna Ole Johan, 97526886
SS 012 Framre Storvarden Stein, 90682790
SS 042 Torsgardshøgda Vidar, 90750748
SS 050 Eldåbua Hege, 91796219
SS 054 Framre Trolldalen Per Arne, 90622587