Mange av sakene var gjengangere fra tidligere årsmøter.

Av sakene var det salt, gjetere, dugnader og sank.

Hele årsmøtereferatet finner du her

  

 

.

   Ola i dyp konsentrasjon.