Sau

Fra 2020 har Oppland Sau og Geit bestemt seg for å anbefale den nasjonale standarden for bjølleflagg/slips som er som følger:

Søye med 0 lam rødt 
Søye med 1 lam blått
Søye med 2 lam gult
Søye med 3 lam grønt

For øremerker på sau har Fåvang blått eller grønt lagsmerke (lagsmerket sitter sammen med elektronisk merke i det ene høret, mens det visuelle merket i det andre øret kan ha forskjellige farger og identifiserer sammen med lagsmerket besetningen).

Brekkom har orange lagsmerke
Øyer har litt forskjellig
Grundt har gult/rødt i ørene, rød klave og gule bjøllemerker

Fe

Fåvang har blå klave + noe gult og evt annen farge i ørene

Brekkom har hvit klave

Øyer har et rødt øremerke og hver besetning har sin egen farge på klave

Grundt har gul og rød merking

Svenkerud har Limousin med lilla merking

Brænd har mjølkeku/NRF med noen ungdyr på beite og ?? merking

Erik Rudrud Blå bjøllereim og bjølle på alle voksne dyr. Gult øremerke i venstre øre, blå framdel og gul bakdel i høyre øre.
Ola Nordrum Blå klave og blå-lakkerte bjøller på alle dyr. Gule merker i begge ører.
Håvard Amrud Blå klaver. Gule øremerker, men gule og grønne på Herforden.
Lars Tollefsrud Blå bjøllereim med Søre Løsnes 90534456, gule øremerker i begge ører.
Knut Sylte  
Braastad  
Prestangen Blå klaver på alle untatt årets kalver. Alle har to gule øremerker.
Ludvig Stenumgård Blå klaver med navn og telefonnummer. Blå plastmerke/plastslipp på bjelle med bokstavene LS. Gule merker i begge ørene med produsentnummer og dyrenummer, det ene elektronisk.

 

Historisk: sauemerker pr besetning for Fåvang gjeterlag

Merkeregister nedenfor har historisk info tilbake til 2015, og inkluderer også gammel standard for bjølleflagg/slips for historie og referanse.

Merkingen på sau som angitt i tabellen under er forsøkt vist i følgende skisse: