Vaktliste 2015 Brekkom fellesdrift

Det skal være 2 gratis dagsverk pr. dyreeier om sommeren.

Disse skal benyttes til tilsyn og sank av sau og fe. Den ansvarlige vil kalle ut mannskap ved behov . Alle plikter å gå en tilsynsdag den uka det er satt opp vakt. Ekstraturer tas i tillegg ved behov. Ved bytte av vakt, varsles den som er ansvarlig. Alle oppsynsturer skal varsles med SMS melding til nummeret til Medlemmer Brekkom fellesdrift. Da ser alle hvor det er foretatt oppsynsrunder og vi kan raskt varsle hverandre ved behov. Alle skal loggføre sine turer i tillegg, som legges frem på forespørsel. Alle funn av sjuke eller døde dyr skal varsles den ansvarlige, gjerne med GPS koordinater.

 

Hjelpe gjeter i starten

Lars Haugen

97148107

Inger Marie

90537026

Hjelpe gjeter i starten

Jon Borgedal

90738637

Gerd Inger

90530171

Hjelpe gjeter i starten

Arne Syverud

90164875

Beate

47645541

UKE

 

 

 

 

Ansvarlig

Ivar Kvalvik

97007294

Ranveig

91629827

26

Geir Amrud

92072867

Bodil

47840248

27                             

Torill Bakke

90940630        

Jon

95473828

27

Guro Romsås

92067035   

Per Arne

90134093

Ansvarlig

Frode Fjellstad

41915097

Hilde

48042321

28

SimenTrøstaker

90038716

Reidun

41643452

29

Jan Anton Midtlien

95885811

 

 

29

Vidar Amrud

91787979

Eva

41559089

30

Kjell Arne Borgedal

41330076

Torild

95874924

Ansvarlig

Pål Borgen

90548408

 

 

31

Iver Mork

90838183

Kristin

95926414

32

Johan Harildstad

41681428

Ole

90794639

32

Morten Trøstaker

95088451

Mette

90646652

33

Per Erik Tromsnes

94247999

Ingvil

95434155

Ansvarlig

Simen Borgedal

91187574

Sondre

99203166

34

Emil Mytting

95948967

Anita

93088776

34

Lars Nyløkken

46847845

 

 

35

Jan Magne Rørstad

91124719

Mari

90019979

36

Jostein Tromsnes

97789001

Kari

95151894

 

 

 

 

 

Gjeter

Tormod Haug

41644606

 

 

Saubua

 

94132614

 

 

Ansvarlig for veg og Bom

Marit Syverud

91138078