Brekkom

Brekkom Gjeter:              Morten Widme 908 83 890

Brekkom Gjetervikar:    Martine Tofthagen 996 41 625

Gjeterlagsleder:               Jostein Tromsnes 977 89 001

Øyer