I dag vart det en tur nedaom Samtjønna for å sjå åt kelvan, døm va rolige nedafor strømtråden.