14.6.2021:

I dag har jeg gått litt rundt i området ved Tromsbua og blitt litt kjent, sauen koser seg!

15.6.2021:

I dag har jeg gått inn mot samtjønnan og bevegd meg mot mot samdalen. Sauen er rolig!

16.6.2021:

I dag har jeg gått innover Tromsdalen, mye sau på grassområdene innover dalen!

17.6.2021:

I dag har jeg gått inn til Samtjønnan og over Bølhøgda og ned i Samdalen, mye sau sau på fjellet og i Samdalen!

18.6.2021:

I dag har jeg gått til Jensvollan på fjellknausene ved siden av samtjønsvegen og ned til samtjønnsbua og tilbake på fjellknausene på siden ned Samdalen. Mye sau på området rundt Samtjønnsbua og på myrene ned mot Samdalen.

19.6.2021

I dag har jeg vært med bil innover Trolldalen og satt ut salt på de 3 saltplassene innover der og lagt nye saltblokker i Tønnene!

20.6.2021

I dag har jeg gått innover Samtjønnan med ammekuene til Erik, jeg har lagt ut salt på Samtjønnsbua og de andre saltplassene i Samtjønnan.

21.6.2021

I dag har jeg gått innover Tromsdalen, mye sau i bjørkeskogen innover dalen, spessielt i dag siden det har regnet så mye!

22.6.2021

I dag har jeg gått gjennom kjernevegen og til svartfjellet, deretter over morkamyra og ned til myttingsbua og gjennom Samdalen tilbake til Tromsbua. Mye sau i samdalen!

23.6.2021 

I dag har jeg vært på Torsgardshøgda og Bendikshøgda. Sauen koser seg rundt saltplassen. 

24.6.2021: 

Jeg har gått fra Tromsbua og over myrene til Trolldalen og fylt opp salt på saltplassene der.

25.6.2021:

I dag har jeg gått fra Tromsbua og gjennom Tromsdalen, så til Eldåbua, der la jeg ut salt, så gikk vi over fjellet ved hygga og til Storlortfløyin, så til Måsåfjellet og Gardsgiveren, steinslåtjønnet og over Torsgardshøgda og tilbake til Tromsbua. Vi så litt sau og gjetet feet tilbake til samtjønnan og la ut saltblokker!

26.6.2021: 

I dag har jeg gått til saltplassen Åmillom og lagt ut salt der, mye sau i Bjørkeskogen, så gikk jeg opp skogen og over Tjernevegen og til Storvarden før jeg gikk nedover igjen!

27.6.2021:

I dag har jeg gått opp til Torsgardshøgda og Bendikshøgda og ned til gammellegre og deretter til Storvarden og ned til Tromsbua, mye sau på saltplassene, kyrene til Erik var på tur ned til gammellegre saltplassen!

28.6.2021:

I dag har jeg gått til samtjønnsbua og over til Jensvøllen og deretter til Gardsskriveren. Mye dyr i fjellet, rolige dyr og ingen tegn til noe rovvdyr!

29.6.2021

I dag har jeg vært i Samdalen, mye sau in dalføre! Fint vær, men varmt.

30.6.2021

I dag har jeg kjørt opp salt til Storvarden og indre saltkassa også har jeg gått til Raufjellet og lagt ut salt der. Suen og kyra koser seg!

1.7.2021

I dag har jeg gått opp til Torsgardshøgda og Bendikshøgda og deretter over samfjellet og ned til Samtjønnan og tilbake, jeg har også vært innom saltplassene innover allmeningsvegen i Trolldalen, di 3 saltkassene på saltplassene må fylles opp. de er nesten tomme! Mye saue i fjell og skog!

5.7.2021:

Jeg har gått fra Tromsbua og opp til Raudmyra og mot Raudfjellet, deretter over mot samfjellet og ned igjen mot Torsgardshøgda. Suen og kyra koser seg i fjellet!

6.7.2021:

I dag har jeg gått til Akmeningsvegen og sett over saltplassene langs Trolldalen, deretter gikk jeg en tur nedover Samdalen, både kyr og sau koser seg!

7.7.2021:

I dag har jeg gått Samkjønsvegen til Samtjønsbua og ned til saltplassene i samtjønnen: Jegerli, saltplassen ved strømtråden og den innafor strømtråden, fin tur med fint vær, sauen og kua koser seg!

8.7.2021: 

I dag har jeg gått til Gammellegre ned til Eldåbua og tilbake gjennom Tromsdalen, dyra koser seg! 

9.7.2021

Gått en tur til Storvarden og Samfjellet. Suen koser seg

12.7.2021

Har vært i almeningsvegen og sjekka saltplassene, deretter har jeg gått opp til storvarden og over til Torsgardshøgda, bendikshøgda og gammellegre! Sauen og kua oser seg i fjellet!

13.7.2021

I dag har jeg gått innover Tromsdalen dyra går rolig, både feet og sauen koser seg!

14.7.2021

I dag har jeg gått Tromsdalen til Eldåbua. Mye kyr og sau i bjørkeskogen!

15.7.2021

I dag har jeg gått inn til Samtjønnan. Sauen koser seg på fjellet i finværet!

16.7.2021

I dag har jeg vært på Åmållien saltplass og vært i almeningsvegen!

17.7.2021

I dag har jeg gått til Raufjellet saltplass og opp til Storvarden og ned til Tromsbua igjen. Suen koser seg på fjellet!

18.7.2021 

I dag har jeg gått gjennom Tromsdalen, opp mot Torsgardshøgda og over mot Samtjønnan og tilbake te Tromsbua, sauen koser seg i fjellet. 

19.7.2021

I dag har jeg vært i Samdalen, sauen koser seg på engene innover dalen!

20.7.2021

I dag har jeg gjeta angusfeet fra Goppollen og tilbake i Tromsdalen!

21.7.2021

I dag gikk jeg til Samtjønnan ned til slåttene og engene baki der, ned mot Imsdalen. Mye sau baki der!

22.7.2021

I dag gikk jeg opp til Gardskriveren og mot Ellåhøgda, mye sau i høden.

23.7.2021

I dag har jeg gått opp til Torsgardshøgda, over til Storvarden og ned igjen! Sauen koser seg.

26.7.2021

I dag har vi gått rundt Bølhøgda og opp igjen ved Samtjønnbua, mye sau i Bjørkeskogen ved Bølhøgda

27.7.2021

I dag vi gått ned til saltplassene nedenfor samtjønnsbua og på Jensvollan!

28.7.2020

I dag har jeg gått til Gardskriveren og Eldåhøgda, det bøtttet ned ned regn så det var lite sau å se på fjellet!

29.7.2020

I dag har jeg vært innover Almeningsvegen, sauen koser seg langs vegen og i skogkanten, dyra gikk rolig og koste seg!

30.7.2020

I dag har jeg gått til Storvarden og over til Torsgardshøgda og ned igjen til Tromsbua, sauen koser seg på fjellet igjen nå som regnet har gitt seg!

2.8.2020

I dag har jeg gått opp til Torsgardshøgda, Bendikshøgda og Gammellegre ot til Storvarden og ned igjen til Tromsbua

3.8.2020

I dag har jeg gått inn mot fløtbekkbua, mye sau i skogen 

4.8.2020

I dag har jeg gått med kyrene til Rudrud fra Gammlelegre og til Jensvollan.

5.8.2020

I dag har jeg gått nedover Samdalen, sauen og kyra koser seg!

6.8.2020

I dag har jeg gått opp til Rufjellet og bortover morkamyrene og bak Bølhøgda!