Idag har det blitt gått flere tilsynsrunder. Bl.a. i Tromsdalen og til Bølhøgda. Disse rapporterte ikke noe spesielt, bortsett fra mye korp opp mot Storvarden og Bølhøgda. Dette henger sammen med kadaverne som allerede er funnet. Forhåpentligvis er det ikke flere tap for jerven så langt. SNO var og så på søya som ble funnet på nordsiden av Bølhøgda. Denne ble også antatt drept av jerv, men sammen med den fra igår var også denne noe "ødelagt" av korp el.l. Såvidt jeg vet er det jaktlag ute ikveld/natt og frem til søndag, foreløpig. Jeg tok en tur oppover mot Storvarden mellom Samtjønsråket og Torsgardsråket. Det er mye sau i lyngen og vollene i hele dette området. Også mye oppe på Torsgardshøgda. Jeg så ingen korp og ting virket rolig.


Torsgardshøgda vest

 

Vollene mellom Samtjønsråket og Torsgardsråket

 

Lyngen mellom Samtjønsråket og Torsgardsråket

 

Tromsbua