Begynte turen idag opp ved Storstøa og inn til Torsgardsråket. Fulgte dette mot Steinslåtjønnet. Fikk på noe salt her og alt ok. Gikk over Bråstadvarden og hørte en korp, men var nok bare en på streif. Fortsatte til saltplassen ved Gammellegeret. Denne innhengningen var trampet ned i møkka av fe antageligvis. Fikk gjerdet opp og satte på salt innenfor og utenfor for fe. Gikk videre opp på Eldåhøgda. Rundt 40-50 fe mellom Gardskiveren og Bråstadvarden. Ikke noe utenom det vanlige i teigen. Fulgte litt mer nordlig rute tilbake. Ringte BioControl idag ang. Nybuvadet. Problemet er kanskje irring på støpselet mellom boksen og batteriet. De skulle sende opp deler til uken. Ang. linken og Samtjønna anbefalte de å flytte denne slik at det er fri sikt mellom de to.


Steinslåtjønnet

 

Flokk med fe ved Gammellegeret

 

Bendikshøgda sett fra Gammellegeret

 

Saltplassen ved Torsgardsvadet