Idag våknet jeg av at det var 13 kviger som var på full fart påvei til Tromsa forbi Tromsbua. Jeg, sammen med min mor og tante som er på besøk fikk dem inn i inhengningen og gikk senere med dem over til Samtjønna. Jeg snakket med Idar på Samtjønna og han tok turen inn Eldådalen for å sjekke ang. ulv i Nord-Elvdal. Turen over gikk fint med endel løping i krattet for å holde krøtteret på råket. Fikk dem til Samtjønna og returnerte samme veien tilbake. Skiftende vær med endel nedbør. Salt på Storvarden og Samfjellet. Ellers alt ok.


Påvei til Samtjønna

 

I fint driv

 

Ut mot Kogsvangen

 

Tromsbua