BioControl, de som leverer utstyret til saltsteinsleserne, var her idag for å sjekke disse. Det var en ny våt dag på fjellet, men vi fikk gjort en hel del. Først sjekket vi Nybuvadet og fant at den ene koblingen på batteriet var litt løs. Denne ble festet og leseren er nok oppe og går ved første solgløtt og lading fra solcellene. Videre gikk vi til Steinslåtjønnet og justerte reflektorene på denne. Deretter gikk vi til Gammelegeret og fikk på plass det ene gjerdet som var falt ned. Etterpå gikk vi til linken som er ved minnesteinen under Gardskiveren. Her ble det byttet modem og installert software på dette. Denne linken skal videresende signalet fra saltsteinsleseren i Samtjønna. Saltsteinsleseren i Samtjønna er ikke innstalert og mangler solcellepanel. Når den er på plass og vi får litt sol tror jeg alle leserne skal fungere som de skal. Etter kaffe på Samtjønna fikk vi på salt og sjekket leserne langs Samtjønsråket

Sauen i området har typisk trukket ned i daler og søkk, men endel sau oppe på Samfjellet.

 

Sjekk av leser ved Steinslåtjønnet

 

Umontert saltsteinsleser i Samtjønna

 

Samtjønna

 

Samfjellet