Mesteparten av sauen holder seg i høyden under Torsgardshøgda. Men også mye sau nedover slettene mot Tromsa. Bra med grønt gress i dalen nå og fint og mildt vær idag. Stod sau på saltplassen ved Nybuvadet og jeg fortsatte opp råket mot Steinslåtjønnet. Endel sau også på denne saltsteinleseren. Satte meg på Bråstadvarden og observerte med kikkert i terrenget. Så små samlinger med sau ganske høyt opp på både Bendikshøgda og Torsgardshøgda. Alt virket rolig og hørte ikke noe tegn til uro eller bortkomne lam. Deretter gikk jeg sør for Samfjellet og fulgte nedsiden av Samtjønsråket tilbake. Også her virket det stille og rolig. Har kommet mye fe til Tromsbua idag som skal over til Samtjønna imorgen tidlig. Jeg observerte i tillegg et svart helikopter som fløy lavt gjennom Tromsdalen fra øst mot vest. Vet ikke om dette kan ha sammenheng med radiomerking av rovdyr, eller om det var militær taktisk flyging. Ellers alt ok i terrenget.

 

 

Sau på Samtjønsvegen

 

Bendikshøgda og Eldådalen

 

 

Søye med lam i Tromsdalen

 

 

Saltsteinsleseren ved Steinslåtjønnet