Idag var det endel folk her oppe som skulle gå tur i fjellet. Flesteparten fulgte Samtjønsråket. Jeg gikk innover Tromsdalen fra Storstøa og fulgte etterhvert Torsgardsråket opp til saltplassen ved Torsgardshøgda. Her var mye sau som vanlig. Deretter gikk jeg opp på toppen og over Nyburåket til Bendikshøgda. Ikke så mye sau i høydene innover, men endel sau ned mot Eldåbua. Det var også et par fe øverst i Eldådalen. Nede ved Eldåbua var det endel sau. Satte ut en saltstein her. Gikk videre til Hallandshytta hvor det var rundt 20 Fåvangfe. Kontaktet gjeter Samtjønna og vi tar en tur sammen en av dagene for å evt. gå dem oppover Eldådalen. Feet så ut som de hadde slått seg til like ved Hallandshytta og jeg så ikke noe mer opp mot Skardtjønnet. Passerte sør for Hallandshøgda og gikk ned mot Tromsa. Her nede, på fast grunn mellom myrene på nordsiden av Tromsa var det også rundt 20 fe som tok det rolig. Fulgte etterhvert råket tilbake til Tromsbua. Ellers alt ok.


Ved Tromsbua igår kveld

 

Torsgardshøgda

 

Gammellegeret/Eldådalen

 

Ståkåvegen/Hallandshytta