Idag gikk jeg innover Kongsvangen til saltsteinsleseren der, som er tatt ned. Tomt for salt også. Var ikke så mye sau i området, men heller ikke noe unormalt. Så en svær elg ute i åpent lende ikke langt fra utsiktsposten. Kjente lukten av noe råttent og fant et dødt fe som antageligvis har ligget siden ifjor halvt nedsunket i en myr. Fortsatte i terrenget og ned til Allmenningsvegen og den midterste saltplassen. Gikk videre og traff på en saueier som hadde vært og kikket på en sau som haltet. Det var nok jurbetennelse, da dette var falt av og grodd igjen. Han mente det gikk greit til slakten. Gikk opp og rundt i terrenget i Samdalsenden før jeg tok Tjernevegen tilbake. Sprang opp tre ryper fra lyngen og så også en ørn som lettet ute i området. Tok med bjella tilhørende søya til Krogh. Han mente denne nok var fra ifjor. Ellers alt ok.


Åimillom

 

Gammelt krøtterkadaver(?) ved  Åimillom

 

Raudfjellet

 

Høstfarger på Kongsvangen