Gikk over til Samtjønna idag. Sjekket saltsteinsleseren mot linken. Det virker som det er fri sikt mellom de to, så spørs om ikke BioControl bør se på det. Ting virker rolig i området, men dyrene er muligens veldig spredt. Nummeret på lammekadaveret som ble funnet nede i Samtjønna var 2730204 20141.