Gjeter Samtjønna kom til Tromsbua idag. Vi gikk tilbake til Samtjønna og hentet våpen og gikk mot Gålglupen for å sjekke forholdene etter melding om bjørnedrept søye på Hedmark siden nær Gåla. Det ble igangsatt jakt på bjørnen idag rundt 1400 og jeg har ikke hørt noe mer. Vi så en stor ravneflokk som skrudde termikk over myrene i Samtjønna, men ikke noe mer. Muligens de bare samlet seg for kvelden. På vei opp mot Måsåfjellet så vi endel krøtter og sau, men alt virket normalt. Hjemover gikk jeg opp mot Eldåhøgda og over Gammellegeret, mellom Gardskiveren og Bråstadvarden og fulgte Torsgardsråket tilbake til Tromsbua. Var mye sau oppover mot Bendikshøgda og Torsgardshøgda ved saltplassen. Fikk på noe salt her siden det var tomt i bingen. Det ble også gått tilsynsrunde ved Samdalsenden og opp på Bølhøgda og alt virket bra der også.


Samling ved utedassen

 

Gammellegeret

 

Saltplassen ved Torsgardshøgda

 

Torsgardsråket