Den 16.september 2012 ble 5 søyer drept av bjørn på Rollstulen. Dette er dokumentert av rovviltkontakt Odd Steinar Granheim.

Bjørnens navn i rovdyrbasen er Oppl 1, og den ble skutt i område Imsroa 9. oktober 2012

Bjørnen var ca 300 kg og har blitt spora sida 2006. Før den kom til vårt område, var den lokalisert overvintra i Etnedal. Den er også registrert i Gausdal før den kom hit. Dette er DNA dokumentert av hår som ble funnet ved kadavra på Rollstulen