Gikk helt ned mot elva gjennom tromsdalen. Så gikk jeg opp langs med Eldåa og oppover siden på bendiktshøgda, mye sau å sjå i sida på bendiktshøgda. gikk vidre mot Steinslåtjønnet og forbi bua ved steinslåtjønna og over tosgardshøgda. Mye sau å sjå oppe i fjellet men ikke så velig mye å sjå i skogen med unntak nybuvadet. Alt rolig