I dag gikk vi opp til Storvarden Der var det en flokk på ca 50 fe. Det var en blanding av alle slag. Mye NRF,  men også fem kjøttfe med kalver til Rudrud. Gikk videre opp i sida på Bølhøgda og gikk den til ca rett opp for hardtrebua i Samdalen. Da gikk vi ned til bua og ned i Samdalen. Mye sau i skogen der. Gikk Samdalen oppover at og oppover Raufjellet. Gikk over til kjernevegen og fulgte den ned til Tromsbua igjen.