Torsdag 11/7

Reiste til samtjønna, gikk deretter opp i bølhøgda og nedover bak den. gikk så ned over og over samtjønnsbekken. der var feet til Rudrud og noen til Stenumgård,Sylte og Bråstad. de var veldig rolige., gikk så vidre nedover til jeg kom til Bjørbekken. Fulgte den oppover at til jeg kom til brua. da gikk jeg opp mot øvre tjønnet og tilbake til bua. Alt virket rolig. så også en feflokk i sida på skarven.

Fredag 12/7

Gikk opp mot minnestøtta forbi rudrudtjønne, veldig mye sau oppe i fjellet. gikk så over til gammellegre ved saltplassen der. så mye sau i sida på Eldåhøgda, så da gikk jeg opp dit og helt opp til toppen. gikk ned igjenn mot landabua og vidre til gålglupen. flokken jeg hadde sett dagen før i skarven gikk fortsatt rolig på så og si samme flekken. gikk så ned at til bua.

Lørdag 13/7

Gikk ned til nedre tjønnet og tok ned igjenn strømgjerde som var satt opp der i forbindelse med feslipp. La stolpene og strømtråden i skålen i samtjønnsbua. reiste vidre over til tromsbua og ned til tromsa der jeg fikset strømgjerde feet hadde revet ned. satte på strømaparatet der som jeg hadde tatt med fra samtjønna. Alt virket veldig rolig.