Død søye ved Steinslåtjønna, som hadde gått seg fast i bekken og druknet. Ellers en del sau på sør-siden av Eldåhøgda og Gardsiveren og i Eldådalen. Ingen andre spesielle observasjoner. 

Stusselig. 

Fint i Eldådalen.