Radiobjøllene viste at noe av feet hadde vært sør for Eldåhøgda i løpet av natta, så tok en tur for å sjå. Ved Eldåbua var det bare blaut sau å se, så tok strakeste vegen tilbake. Mye skodde og regn hele turen, men en artig tur allikevel!

Hilsen fra Ellen