Gikk til enden av Almenningsvegen og ned i Samdalen. Mye sau fram til 3.saltplass, så og hørte ikke sau etter Myttingsbua. Bra med hamn nedi Samdalen og i lia opp til Bølhøgda, Morkemyrene og Raufjellet. Gikk over Bølhøgda i nørdre enden og ned i Samtjønna. Var lite sau rundt Trosvik-slåtten nå i forhold til forrige uke. Sjekekt hamna iforhold til fe-slepp, og kom fram til at det er nok hamn. Kluet blir å holde feet på slåttene langt nedi Samtjønna og rundt Bjønnbekken. Gikk på ei dø søye ved Nedre Samtjønn, trolig selvdødd, har sendt bilde til Christen og han skulle se på det. Ikke andre spesielle observasjoner. Varmt og godt vær i dag, men vinden drar med seg en kald luft i fra snøskavlene. 

Godt med hamn i Samdalen!

Oversikt over Samtjønna. Øvre tjønnet til venstre i bildet. 

Frodig nedi Samtjønna!

Kadaver ved nedre Samtjønn. Usikker dødsårsak